bđs kcn

  • Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

    Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI

    Nhờ có lợi thế cạnh tranh tốt về chi phí nhân công và giá điện thấp, tỷ giá ổn định, có sự tương đồng về văn hóa, ổn định về chính trị, ký nhiều FTA tạo môi trường đầu tư, nhiều ưu đãi thuế… Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI.