Bình Định chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

07:06 09/06/2024
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất kiểm soát người tham gia đấu giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo người tham gia, trao đổi, thông đồng, gây mất trật tự và không tuân thủ các quy định tại các cuộc đấu giá.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu giá vẫn còn một số sai sót trong quá trình thông báo giá khởi điểm, tiền đặt trước, hướng dẫn thiếu rõ ràng, kiểm soát người tham gia đấu giá tại các cuộc đấu giá thực hiện chưa chặt chẽ. Còn có hiện tượng chèo kéo người tham gia, trao đổi ngay tại các cuộc đấu giá, gây mất trật tự và chưa tuân thủ các quy định tại các cuộc đấu giá.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời tình trạng trên và tạo sự thống nhất trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cũng như nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc ban hành quy chế, thông báo, tổ chức công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, kiểm soát người tham gia đấu giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo người tham gia, trao đổi, thông đồng, gây mất trật tự và không tuân thủ các quy định tại các cuộc đấu giá.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá tài sản, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bảo mật, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, bảo đảm đúng bản chất của việc đấu giá.

Mặt khác, yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản, cần đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và các cơ quan có thẩm quyền xử lý, chỉ lựa chọn và ký hợp đồng với các tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, không lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá có dư luận không tốt để tham gia tổ chức các cuộc đấu giá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản, đơn vị thực hiện đấu giá tài sản, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công tác đấu giá tài sản. Trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở Tư pháp rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản đặt ra thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định để xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tổ chức động đấu giá tài sản, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp tục theo dõi tình hình, đề xuất giải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 12/4/2024 đến 5/6/2024, UBND tỉnh Bình Định đã có 28 quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các đơn vị đấu giá. 

Theo kế hoạch, năm 2024, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức đấu giá 690 lô đất với tổng số tiền dự kiến thu về cho ngân sách nhà nước gần 5 nghìn tỷ đồng.

Bình luận