Bình Định đề xuất bổ sung 1 dự án thủy điện vào quy hoạch

11:04 26/12/2022
UBND tỉnh Bình Định vừa gửi đề xuất Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch Dự án Thủy điện hạ lưu đập dâng Phú Phong tại huyện Tây Sơn vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc.

Dự án dự kiến có công suất lắp máy 2,9 MW, do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phúc Thành tư vấn lập dự án. Dự án được đánh giá có tính khả thi cao về mặt tài chính và kinh tế, sau khi hoàn thành sẽ đấu nối vào điện lưới quốc gia qua đường dây 22 kV vào thanh cái 22 kV của trạm biến áp 110 kV Tây Sơn.

Trước đó, cuối năm 2020, Bộ Công Thương đã đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch, nhưng chưa đầu tư xây dựng; chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường; chưa xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch các dự án thủy điện có công suất nhỏ hơn 10 MW.

Bình luận