Bình Định phát triển huyện Tây Sơn thành thị xã trước năm 2030

10:15 25/12/2021
UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Mục tiêu của Chương trình nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035.

Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu xây dựng huyện Tây Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 57,6%, hệ thống đô thị phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và có cấp quản lý hành chính đô thị đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển, bao gồm: 7 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường.

Đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa đạt 73,3%, hệ thống đô thị phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và có cấp quản lý hành chính đô thị đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển, bao gồm: 9 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường.

Có 9 khu vực phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2035 gồm: Khu vực phát triển số 1 là khu vực trung tâm của đô thị phát triển trên cơ sở thị trấn Phú Phong hiện nay, mở rộng về khu vực Phú Văn, Phú Xuân và phía Nam đường Hùng Vương.

Khu vực phát triển số 2 là khu vực đô thị gắn liền với khu vực công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19 tại xã Bình Nghi và Tây Xuân, diện tích khoảng 2.800-2.900 ha.

Khu vực phát triển số 3 là khu vực Mỹ Yên mở rộng thuộc xã Tây Bình, phát triển theo hướng xây dựng trung tâm xã Tây Bình hiện nay thành trung tâm phường dự kiến diện tích khoảng 1.300 - 1.350 ha.

Khu vực phát triển số 4 là khu vực phát triển đô thị hóa có trọng điểm gồm các xã Bình Hòa, Bình Thành và khu vực phía Bắc của thị trấn Phú Phong, diện tích khoảng 3.100 - 3.150 ha.

Khu vực phát triển số 5 là khu vực trung tâm xã Bình Tường kết hợp với khu vực phía Tây (Hòa Lạc) của thị trấn Phú Phong, diện tích khoảng 1.800 - 1.850 ha.

Khu vực phát triển số 6 là cực phát triển phía Tây của đô thị và là cửa ngõ của huyện Vĩnh Thạnh (trục ĐT.637) và tỉnh Bình Định (trục QL.19), diện tích khoảng 6.300 - 6.350 ha. Khu vực phát triển số 7, có diện tích khoảng 6.450 - 6.500 ha.

Khu vực phát triển số 8 và 9 là khu vực rừng cảnh quan phía Nam, khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, diện tích khoảng 32.950 - 33.000 ha. Cùng với đó, khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025 sẽ tập trung đầu tư khu vực nội thị bao gồm 7 đơn vị hành chính…

Bình luận