Thị trường

Bình Định phê duyệt kế hoạch đấu giá hàng trăm lô đất

Bình Định phê duyệt kế hoạch đấu giá hàng trăm lô đất

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 27/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo kế hoạch, trong năm 2023 tỉnh Bình Định sẽ có 2.669 lô đất nằm trong diện được đưa ra đấu giá, trong đó có đất ở và đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.

Theo kế hoạch, sẽ có 2.669 lô đất nằm trong diện được đưa ra đấu giá, trong đó có đất ở và đất để thực hiện dự án. Cụ thể, với quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 691 lô, dự kiến thực hiện 172 lô với tổng giá trị dự kiến 800 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 1.079 lô, dự kiến thực hiện 285 lô với tổng giá trị dự kiến 450 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 899 lô. Số thực hiện dự kiến là 217 lô, với tổng giá trị dự kiến hơn 590 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, sau khi kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị khẩn trương rà soát xây dựng phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2023.

Cùng đó, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2022 còn lại và các quỹ đất năm 2023 để kịp thời thực hiện thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách trong năm 2023.

Ngoài ra, đối với đất thực hiện dự án đầu tư, sau khi kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị tiến hành rà soát, lập các thủ tục có liên quan (Chủ trương đầu tư, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm...) trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn