Thị trường

Bình Định yêu cầu rà soát và lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản

Bình Định yêu cầu rà soát và lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 01/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bình Định yêu cầu rà soát, lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn, đồng thời đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án đã được giao, đảm bảo theo đúng tiến độ đã phê duyệt. 

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND Bình Định cũng yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị phải xác định rõ các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm, các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

Ảnh minh họa: Internet.

Cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định. Cùng đó, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng, cương quyết thực hiện cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm, buộc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn do mình quản lý, bố trí đầy đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đảm bảo theo tiến độ, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư và các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Rà soát, lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn, đồng thời đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai.

Mặt khác, có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép, thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư, xử lý những sai phạm trong kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã phê duyệt.
 

Ý kiến của bạn