Hạ tầng

Bình Dương: Cam kết vốn làm đường Vành đai 3 TP.HCM

Bình Dương: Cam kết vốn làm đường Vành đai 3 TP.HCM

07:05, 26/04/2022

Ngày 25/4, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn Bình Dương, theo phương án đề xuất của UBND TP.HCM.

HĐND tỉnh cam kết sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đủ 50% trong tổng mức đầu tư dự án thành phần qua địa bàn tỉnh, trong trường hợp dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư, tỉnh cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh với phần vốn tăng lên theo đúng quy định.

HĐND tỉnh Bình Dương giao UBND tỉnh nghiên cứu các phương án huy động vốn và phương án bố trí cụ thể để trình HĐND tỉnh xem xét.

Đường vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 76,34km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 10,76km.

Nguồn: SGGP

Ý kiến của bạn