Thị trường

Bình Dương quy định các khu vực dự án nhà ở được phân lô, bán nền

Bình Dương quy định các khu vực dự án nhà ở được phân lô, bán nền

Thảo Lê Thảo Lê - 13:50, 15/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quy định về các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Theo đó, quy định này làm cơ sở để xem xét xác định hình thức đầu tư cho các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quyết định chủ trương đầu tư theo các quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trừ các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị như Khu đô thị mới thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương.

Dự án Phú Quang đến nay đã tiến hành đấu nối cơ sở hạ tầng.
Ảnh minh họa: Internet.

Khu vực dọc bờ sông Sài Gòn thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp; khu vực dọc bờ sông Đồng Nai thuộc các địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên được quy định cụ thể tại các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp.

Khu vực tiếp giáp các tuyến đường cảnh quan chính của đô thị, các trục đường chính kết nối vùng (trục đường chính đô thị trở lên); khu vực xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc đô thị được xác định trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp).

Các khu vực thuộc địa giới hành chính các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Đối với các khu vực tiếp giáp các tuyến đường chính khu vực trở lên (với chiều rộng đường ≥ 23m) được xác định trong các đồ án quy hoạch được duyệt. 

Đối với các khu vực khác ngoài các khu vực được nêu trong Quyết định này do UBND tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể theo quy định.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương nêu rõ, quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hoặc dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đã được phê duyệt trước ngày quy định này có hiệu lực (10/02/2023).

Khi điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê hoặc dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải tuân thủ các nội dung của quy định này.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai các khu vực trong quy định này được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo các nội dung được quy định trong quyết định này.

Ý kiến của bạn