Bất động sản

Bình Dương sẽ phát triển thêm 16,4 triệu m² sàn nhà ở

Bình Dương sẽ phát triển thêm 16,4 triệu m² sàn nhà ở

Thảo Lê Thảo Lê - 13:18, 24/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Dương sẽ phát triển tăng thêm 16,4 triệu m² sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương khoảng 104 nghìn căn nhà.

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 33,5 m² sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 34 m² sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29,64 m² sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42 m² sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 43 m² sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 33 m² sàn/người; phấn đấu giữ vững chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người.

Theo Chương trình, đến năm 2025, phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%, trong đó khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 99,8%. Đến năm 2030, phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Đến năm 2045, phấn đấu giữ vững đảm bảo chất lượng nhà ở đạt 100% kiên cố và bán kiên cố, không phát sinh nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương cũng nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, phát triển tăng thêm 16,4 triệu m² sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở, tương đương khoảng 104 nghìn căn căn nhà.

Đồng thời, phát triển tăng thêm 1,89 triệu m² sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 42 nghìn căn hộ; phát triển tăng thêm khoảng 963 nghìn m² sàn nhà ở phục vụ tái định cư tương đương khoảng 4,9 nghìn căn nhà.

Tỉnh Bình Dương phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm 6 triệu m² sàn, tương đương khoảng 40 nghìn căn nhà.

Được biết, tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 là hơn 220 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 là hơn 431 nghìn tỷ đồng.  

Ý kiến của bạn