Tài chính- đầu tư

Bình Phước đề nghị dừng dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh

Bình Phước đề nghị dừng dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh

Sỹ Tuyên Sỹ Tuyên - 20:38, 27/11/2023

Trong quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc về giao đất, cho thuê đất. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện hành không quy định áp dụng hợp đồng BLT.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký tờ trình thông qua chủ trương dừng thực hiện Dự án Xây dựng tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng-thuê dịch vụ-chuyển giao (BLT).

Theo UBND tỉnh Bình Phước, Dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Hợp đồng Dự án số 01/2021/HĐBLT ngày 9/7/2021 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh với Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hà Hùng (nhà đầu tư) và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Thiên Phúc (doanh nghiệp dự án).

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc về giao đất, cho thuê đất; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hiện hành không quy định áp dụng hợp đồng BLT đối với dự án trung tâm hành chính tỉnh, trụ sở cơ quan nhà nước.

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước chấp thuận chủ trương cho dừng thực hiện dự án và đã được thống nhất tại Thông báo kết luận số 1763-TB/TU ngày 12/9/2023 của Tỉnh ủy.

“Để đảm bảo tính pháp lý và làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết dừng thực hiện dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền,” tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nêu rõ.

Trước đó, Dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến xây dựng trên phần đất trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh hiện hữu.

Quy mô tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước được xây dựng trên diện tích 4,58ha bao gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng, phục vụ các cơ quan. Ngoài ra, tòa nhà có khối hội trường, hội thảo, dịch vụ và khu vực phụ trợ.

Dự kiến dự án có tổng vốn đầu tư 797 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2022 và khai thác vận hành đến năm 2050 chuyển cho tỉnh.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Ý kiến của bạn