Thị trường

Bình Phước đôn đốc triển khai thực hiện việc đầu tư các dự án NƠXH

Bình Phước đôn đốc triển khai thực hiện việc đầu tư các dự án NƠXH

Bảo Toàn Bảo Toàn - 08:00, 11/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bình Phước giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án NƠXH theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản đôn đốc triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN".

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn ngày 04/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án trên.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án NƠXH theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển NƠXH trên phạm vi địa bàn.

Nghiên cứu phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án NƠXH, nhà ở công nhân.

Ảnh minh họa: Internet.

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân trên địa bàn đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố.

Căn cứ Công văn ngày 01/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương trình cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và Công văn ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng NƠXH, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở.

Mặt khác, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao của các dự án.

 

Ý kiến của bạn