Thị trường

Bình Phước sẽ hoàn thành 600 căn NƠXH trong năm 2024

Bình Phước sẽ hoàn thành 600 căn NƠXH trong năm 2024

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo kế hoạch đặt ra, năm 2024, tỉnh Bình Phước phấn đấu xây dựng hoàn thành 600 căn NƠXH, góp phần đảm bảo các mục tiêu đặt ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xây dựng khoảng 10.996 căn NƠXH, trong đó có 998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và 9.998 căn hộ cho đối tượng công nhân KCN, với diện tích đất khoảng 55,59 ha.

Giai đoạn 2026-2030, sẽ đầu tư xây dựng khoảng 33.248 căn. Trong đó, 2.498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân KCN, với diện tích đất khoảng 173,2 ha. Để triển khai các mục tiêu trên, tỉnh Bình Phước đã bố trí 9 khu đất để triển khai thực hiện các dự án NƠXH.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Bình Phước sẽ triển khai đầu tư hoàn thành 600 căn NƠXH. Đồng thời, tiếp tục triển khai khu chung cư NƠXH thiết chế công đoàn với quy mô khoảng 1.250 căn hộ, dự kiến sẽ khởi công trong cuối quý II/2024.

Số liệu thống kê cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 dự án NƠXH với 800 căn hộ.

Về dư nợ cho vay NƠXH tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, tính đến ngày 31/12/2023 đạt 131 tỷ đồng với với 347 hộ vay vốn, trong đó có 72 khách hàng vay vốn để mua NƠXH và 275 khách hàng vay vốn để xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 1 dự án NƠXH với nhu cầu cần vay vốn ưu đãi từ chương trình 120 nghìn tỷ là 144 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, tỉnh Bình Phước liên tục có văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương yêu cầu tích cực triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”. Trong đó, nhấn mạnh việc bố trí quỹ đất, dành quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh.

 

Ý kiến của bạn