Thị trường

Bình Phước yêu cầu thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất để phát triển NƠXH

Bình Phước yêu cầu thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất để phát triển NƠXH

H.Thảo H.Thảo - 07:02, 08/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Bình Phước giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) về việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ban Quản lý khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển NƠXH.

Khi quy hoạch các khu đô thị mới, KCN mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch NƠXH, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định. 

Quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời, khi lập danh mục các KCN phải dành tối thiểu 2% tổng diện tích của các KCN để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN để dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các DN sản xuất và DN bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển NƠXH theo pháp luật về nhà ở. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các DN để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư; đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác.

Sớm lập, phê duyệt và công bố công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập, phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các DN quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia.

Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cần khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

UBND tỉnh Bình Phước giao Sở KT&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng.

Cùng đó, cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm nhằm hỗ trợ, thu hút các DN, nhất là các DN lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án NƠXH, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng NỠXH, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở.

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xây dựng 10,9 nghìn căn hộ. Trong đó, có 998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, hơn 9,9 nghìn căn hộ cho đối tượng công nhân KCN.

Giai đoạn 2026-2030 xây dựng 33,2 nghìn căn hộ, trong đó có 2,4 nghìn căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và 30,7 nghìn căn hộ cho đối tượng công nhân KCN.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng công bố ngày 23/4, trong quý I/2023, cả nước có 01 dự án NƠXH với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới và có 5 dự án với quy mô 1,9 nghìn căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng và 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô khoảng 453,4 nghìn căn hộ, trong đó đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153,4 nghìn căn hộ; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300 nghìn căn hộ.

 

Ý kiến của bạn