Hạ tầng

Bộ GTVT ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản

Bộ GTVT ủng hộ chủ trương quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:00, 28/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Giao thông Vận tải ủng hộ chủ trương của tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản nhằm phục vụ mục tiêu an ninh quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của tỉnh Bình Phước về việc sớm xem xét, chấp thuận quy hoạch sân bay Hớn Quản (tên cũ là sân bay Téc-níc).

Theo đó, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương của tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay chuyên dùng Hớn Quản (tên cũ là sân bay Téc-níc) nhằm phục vụ mục tiêu an ninh quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành về điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng, thẩm quyền quyết định vị trí sân bay chuyên dùng là của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các thủ tục chấp thuận vị trí quy hoạch theo quy định. Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.

Trước đó, tại quy hoạch tổng thể bố trí đất quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020, sân bay Hớn Quản được quy hoạch nằm trong khu vực địa hình đặc biệt quan trọng, ưu tiên dành riêng cho nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 7 với tổng diện tích là 300ha.

Đến tháng 1/2021, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước đã tiến hành khảo sát sân bay quân sự Hớn Quản và đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT cho phép quy hoạch sân bay.

Cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng đã đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về việc quy hoạch sân bay Hớn Quản.  

Ý kiến của bạn