Bổ sung 2 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

07:30 08/06/2024
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM và Dự án đầu tư mở rộng đoạn TP.HCM - Long Thành thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được bổ sung vào Danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 07/6/2024 bổ sung Danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Cụ thể, bổ sung 2 dự án (Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM và Dự án đầu tư mở rộng đoạn TP.HCM - Long Thành thuộc đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Đồng thời, Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bến Tre, Trà Vinh vào khoản 3 Điều 3 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 các Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định số 483/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/6/2024.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 1166/QĐ-TTg bổ sung danh mục dự án các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Cụ thể, bổ sung vào Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT gồm: Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; Dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; Dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; Dự án đường bộ cao tốc TP.HCM - Chơn Thành; Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu; Dự án đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Bình luận