Thị trường

Bổ sung 7 mỏ vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bổ sung 7 mỏ vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thu Thảo Thu Thảo - 15:29, 30/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng7 mỏ khoáng sản vừa được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 6 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế.

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 2493/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ khoáng sản tại 6 tỉnh trên cả nước.

Cụ thể, các mỏ khoáng sản được điều chỉnh, bổ sung bao gồm: Mỏ quặng sắt tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Mỏ quặng apatit tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Mỏ cát trắng tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Mỏ cát thạch anh tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Còn lại 3 mỏ là đá ốp lát tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Mỏ đá ốp lát tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Mỏ đá granit tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, Bộ TN&MT giao Cục Khoáng sản Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định đối với các khu vực khoáng sản đã nêu ở trên.

Cùng với quyết định trên, Bộ TN&MT cũng ban hành Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường; thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo Bộ TN&MT, các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Bộ TN&MT yêu cầu thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính.

Cục Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xây dựng tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục cũng có trách nhiệm thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức cuộc đấu giá theo kế hoạch được phê duyệt. Cùng với đó xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá; lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Thời gian thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ trên diễn ra trong năm 2023.

Trường hợp trong năm 2023 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được phê duyệt, thì khu vực mỏ sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

Ý kiến của bạn