Đô thị

Bổ sung các giải pháp thiết kế đô thị, mẫu nhà tại dự án khu nhà ở Hano Park 1

Bổ sung các giải pháp thiết kế đô thị, mẫu nhà tại dự án khu nhà ở Hano Park 1

Kiều Dung Kiều Dung - 13:10, 29/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng lưu ý, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chủ đầu tư bổ sung các giải pháp thiết kế đô thị, mẫu nhà ở làm cơ sở để người dân thực hiện xây dựng nhà ở tại dự án Hano Park 1.

Liên quan đến ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hano Park 1 (Dự án) tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời tỉnh Hà Nam về vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất thực hiện Dự án Hano Park 1 và việc thực hiện các quy trình, thủ tục khác của Dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị, đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch chung đô thị có liên quan được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. Đảm bảo tổ chức triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ Dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Cùng đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư tổ chức lập, trình duyệt quy chế quản lý kiến trúc; đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án theo đúng quy định của pháp luật.  Mặt khác, bổ sung văn bản công nhận chủ đầu tư theo pháp luật về nhà ở để đảm bảo được phép kinh doanh các sản phẩm của Dự án theo pháp luật kinh doanh bất động sản.

Đối với các lô đất ở tại dự Dự án, Bộ Xây dựng cho rằng cần triển khai tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch đô thị có liên quan được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Nam căn cứ hồ sơ dự án và các quy định pháp luật khác có liên quan để xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án.

Ảnh minh họa: Internet.

“Không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở nằm tại mặt tiền các tuyến đường: tuyến đường gom QL38 mới có mặt cắt 66m (mặt cắt 1-1) và các lô đất xây dựng nhà ở trên các tuyến đường cấp khu vực trở lên trong Dự án và đi qua Dự án” – Bộ Xây dựng góp ý.

Đối với các lô đất trên các tuyến đường xung quanh các công trình công cộng, công viên cây xanh (mặt cắt 2-2 và mặt cắt 3-3 theo bản vẽ Bản đồ Quy hoạch giao thông (Ký hiệu QH-06A) - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại xã Đại Cương và xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng được phê duyệt ngày 01/9/2017), đề nghị UBND tỉnh Hà Nam rà soát, căn cứ quy hoạch đô thị đã được duyệt, quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan để xác định tính chất tuyến đường và xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Trước khi quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án, chịu trách nhiệm đảm bảo khu vực này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng lưu ý, khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu.

Trong đó, bao gồm các công trình dịch vụ, công viên, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

“UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chủ đầu tư bổ sung các giải pháp thiết kế đô thị, mẫu nhà ở làm cơ sở để người dân thực hiện xây dựng nhà ở tại Dự án. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở tại từng lô đất trong khu vực Dự án đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan của khu vực” - Bộ Xây dựng đề nghị.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hano Park 1 có quy mô diện tích 129.326 m², chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á và Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Hà Nam, Dự án đã cơ bản hoàn thành 90% giá trị các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy mô Dự án được chấp thuận.

 

 

Ý kiến của bạn