bộ tài nguyên môi trường

 • Có được chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê?

  Có được chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê?

  Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm được bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 Luật Đất đai.
 • Tăng nguồn cung hàng hóa carbon

  Tăng nguồn cung hàng hóa carbon

  Trong khi thị trường carbon nội địa (hay còn gọi là thị trường bắt buộc) phải có thời gian để định hình, một nhánh khác là thị trường tín chỉ carbon tự nguyện đang phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức tham gia sản xuất tín chỉ carbon song song với triển khai giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (KNK).
 • Tách thửa đất ở cần điều kiện gì?

  Tách thửa đất ở cần điều kiện gì?

  Việc tách thửa đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, trong đó có quy định về điều kiện tách thửa đất.
 • Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai.
 • Quy định việc cấp sổ đỏ cho tài sản chung của vợ chồng

  Quy định việc cấp sổ đỏ cho tài sản chung của vợ chồng

  Luật Đất đai có quy định trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng.
 • Hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

  Hoàn thiện quy định về phương pháp xác định giá đất

  Việc sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất cần dựa trên phương pháp luận đúng đắn, cơ sở khoa học, kinh nghiệm của các nước trên thế giới và điều kiện thực tiễn hiện nay của Việt Nam.
 • Xây trụ sở công ty có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

  Xây trụ sở công ty có phải chuyển mục đích sử dụng đất?

  Tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm, chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối...
 • Bộ TN&MT nêu nguyên nhân của tình trạng sạt lở đất tại Tây Nguyên

  Bộ TN&MT nêu nguyên nhân của tình trạng sạt lở đất tại Tây Nguyên

  Các hoạt động thay đổi bề mặt như chuyển đất rừng thành đất để trồng cây hay san gạt đất để làm nhà, làm đường, xây dựng các hồ chứa nước, đập, thuỷ điện sẽ làm các cấu trúc bề mặt đất thay đổi và khi có lượng mưa lớn thì nguy cơ sạt lở sẽ lớn hơn.
 • Thủ tục sang tên và cấp lại sổ đỏ do bị mất

  Thủ tục sang tên và cấp lại sổ đỏ do bị mất

  Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền theo quy định được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

  Thẩm quyền cấp quyền sử dụng diện tích đất tăng thêm

  Theo quy định, thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định.