ISSN 2734-9888

Bộ tiêu chí xếp loại dự án đầu tư xây dựng công trình thăm dò, khai thác, chế biến than tại Quảng Ninh theo hướng phân khu quy hoạch

Bộ tiêu chí xếp loại dự án đầu tư xây dựng công trình thăm dò, khai thác, chế biến than tại Quảng Ninh theo hướng phân khu quy hoạch

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp phân chia 03 khu vực quy hoạch các dự án thăm dò, khai thác, chế biến than gắn với đặc thù của các đô thị, khu kinh tế - du lịch và các khu vực rừng núi.

Ý kiến của bạn