Thị trường

Bộ TN&MT công bố kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2022

Bộ TN&MT công bố kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2022

Mai Nguyên Mai Nguyên - 14:00, 27/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ TN&MT, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Đồng thời, việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai Bộ TN&MT. 

Bộ TN&MT đã ban hành quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên hơn 33,1 triệu ha.

Trong đó, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp khoảng 28 triệu ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp hơn 3,9 triệu ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng hơn 1,1 triệu ha. 

Ảnh minh họa: Internet.

Theo Bộ TN&MT, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Đồng thời, việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai Bộ TN&MT. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. 

Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023.

Ý kiến của bạn