Bố trí NƠXH và các công trình hạ tầng trong KCN Hòa Tâm theo quy định

07:33 14/06/2024
UBND tỉnh Phú Yên lưu ý chỉ đạo thực hiện đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí NƠXH và các công trình hạ tầng trong KCN Hòa Tâm theo quy định.

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến phản hồi UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Hòa Tâm thuộc KKT Nam Phú Yên.

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến thành lập mới KCN Hòa Tâm tại thị xã Đông Hòa, nằm trong KKT Nam Phú Yên, với diện tích dự kiến đến năm 2030 là 500 ha và xem xét mở rộng hoặc thành lập mới là 580 ha (tổng diện tích là 1.080 ha).

Trong khi đó, theo Quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040, Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực lập Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Hòa Tâm (1080 ha) có chức năng sử dụng đất là công nghiệp.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng, việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng KCN làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết; đồ án quy hoạch cơ bản phù hợp với định hướng tại 3 quy hoạch trên về quy mô diện tích và chức năng sử dụng đất công nghiệp.

Để hoàn thiện đồ án, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Phú Yên lưu ý việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng đối với phần diện tích KCN tiềm năng xem xét mở rộng hoặc thành lập mới 580 ha phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nêu tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc di dời, bố trí tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp các hộ dân trong phạm vi quy hoạch phải đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội, sinh kế của người dân, tuân thủ quy định pháp luật; lưu ý mỗi loại đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu (không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất); đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường..

Ngoài ra, Bộ Xây dựng lưu ý UBND tỉnh Phú Yên cần rà soát việc giảm đất rừng sản xuất, đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch cấp trên; rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp…

Đặc biệt, KCN Hòa Tâm dự kiến có khoảng 40.000 lao động làm việc. Do đó UBND tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan và triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo việc bố trí NƠXH, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động theo quy định.

Theo đồ án, Quy hoạch phân khu KCN Hòa Tâm được lập trên quy mô diện tích khoảng 1.115 ha. Trong đó, diện tích KCN Hòa Tâm khoảng 1.080 ha; Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm khoảng 20 ha; đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi Bãi Gốc khoảng 15 ha.

Trước đó, ngày 14/3/2024, đơn vị lập quy hoạch đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Hòa Tâm đối với đồ án. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cũng tổ chức thẩm định đồ án trên vào ngày 26/4/2024.

KCN Hòa Tâm hình thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy và phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng… giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Bình luận