Chỉ đạo điều hành

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ có nhiều dự án tham gia gói  tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Sẽ có nhiều dự án tham gia gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

H.Thảo H.Thảo - 19:59, 31/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120 nghìn tỷ đồng.

Giải trình tại Quốc hội chiều 31/5 về việc triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Xây dựng và NHNN đã thực hiện một số nội dung cụ thể. Theo đó, NHNN đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, thời gian triển khai, thời gian ưu đãi lãi suất.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng này, đã ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo giải trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030 và đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, các địa phương đã công bố nhu cầu vay vốn như: tỉnh Bình Định nhu cầu vay 1,83 nghìn tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ nhu cầu vay 441 tỷ đồng; TP Đà Nẵng nhu cầu vay 545 tỷ đồng; tỉnh Trà Vinh nhu cầu vay 420 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang nhu cầu vay 4,52 nghìn tỷ đồng và TP Hải Phòng nhu cầu vay 3,89 nghìn tỷ đồng. 

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chương trình mới triển khai được hơn 01 tháng và gói 120 nghìn tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030 và các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu. Trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án tham gia gói 120 nghìn tỷ đồng như nhu cầu công bố của các địa phương.

Toàn cảnh phiên họp ngày 31/5. Ảnh: quochoi.vn

Thời gian tới, để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân KCN đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với NHNN và các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật.

Cụ thể, tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan để triển khai hiệu quả thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân KCN.

Mặt khác, tiếp tục làm việc với một số địa phương, doanh nghiệp trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, tạo nguồn cung cho NƠXH, nhà ở, công nhân, cải tạo chung cư cũ, thúc đẩy việc triển khai gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan cơ bản khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Ý kiến của bạn