Chính sách & cuộc sống

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thanh Nga Thanh Nga - 15:45, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngỦy ban Thường vụ Quốc hội thông báo Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV gồm 04 nhóm vấn đề. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất về xây dựng.

Theo chương trình kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày làm việc, từ ngày 03-05/11. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn, gồm các nội dung về: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP Hà Nội;

Quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản;

Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất về xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính; Bên cạnh đó còn có các thành viên Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT, LĐTB&XH, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông trả lời chất vấn; Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn; Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ nội dung các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Ý kiến của bạn