Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Huy Thảo Huy Thảo - 15:30, 26/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về Đề án "Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất giảm số căn nhà xã hội (NƠXH) xây đến năm 2030 từ 1,4 triệu xuống hơn 1 triệu căn hộ, nguồn vốn thực hiện cũng giảm còn hơn 849,5 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo mục tiêu của đề án "Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" (viết tắt là Đề án) phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH, nhà ở công nhân các địa phương hoàn thành là hơn 1,4 triệu căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành khoảng hơn 571 nghìn căn hộ; giai đoạn 2025 - 2030, hoàn thành hơn 845 nghìn căn hộ.

Theo tổng hợp, có 11/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung mục tiêu Đề án; có 7/18 bộ, ngành đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng căn hộ NƠXH, nhà ở công nhân hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023, để đảm bảo tính khả thi của Đề án.

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu, số lượng căn hộ NƠXH, nhà ở công nhân hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 của Đề án được Bộ Xây dựng xác định theo tổng hợp số liệu của các địa phương trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng.

Bộ trưởng Nguyên Thanh Nghị thăm hộ gia đình tại khu nhà ở dành cho CBCNV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Ảnh: Quý Anh

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa hoàn thành khoảng hơn 01 triệu căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428 nghìn căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành hơn 634 nghìn căn NƠXH.

Giải trình về ý kiến 4/18 bộ, ngành (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ nguồn lực để thực hiện Đề án là huy động từ ngân sách Trung ương hay ngân sách địa phương và đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước để có cơ sở đảm bảo tính khả thi khi triển khai Đề án, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính sách NƠXH được xây theo hướng hạn chế nguồn lực từ Nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư xã hội hóa và có các chính sách ưu đãi theo pháp luật về nhà ở để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển NƠXH để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng.

Đồng thời, các địa phương có thể căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều kiện kinh tế- xã hội của từng địa phương để cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển NƠXH.

Trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến và điều chỉnh nguồn lực thực hiện Đề án theo hướng đến năm 2030 cần 849,5 nghìn tỷ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, đồng thời rà soát các nội dung có liên quan và hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và dự thảo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

 

Ý kiến của bạn