Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng công bố danh mục thanh tra năm 2023

Bộ Xây dựng công bố danh mục thanh tra năm 2023

Huy Thảo Huy Thảo - 18:35, 22/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó tập trung thanh tra về hành chính, chuyên ngành, công tác quản lý nhà nước tại một số Bộ, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo quyết định của của Bộ Xây dựng, trong năm 2023, Bộ sẽ tổ chức 01 cuộc thanh tra hành chính với phạm vi, nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý tài chính, phòng, chống tham nhũng và chấp hành các nhiệm vụ do Bộ trưởng giao tại Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với công tác quản lý hoạt động xây dựng tại một số dự án do Bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư.

Cụ thể, thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam.

Nội dung thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thanh tra đối với công tác quản lý Nhà nước tại các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước.

Nội dung thanh tra trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo Kế hoạch, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.

Đáng chú ý, đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ làm việc với UBND một số tỉnh, thành phố về việc thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giải quyết khiếu nại về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 (dự kiến từ 2-4 đoàn).

Đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra (nếu cần). Về nội dung này, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tập trung đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

 

Ý kiến của bạn