Văn bản mới

Bộ Xây dựng công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật giai đoạn 2019 - 2023

Bộ Xây dựng công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật giai đoạn 2019 - 2023

PV PV - 17:09, 22/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-BXD công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nuớc của Bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Theo đó, quyết định công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước là 191 văn bản gồm: Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định, Chỉ thị….

Số lượng VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 190 văn bản. Số lượng VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là 34 văn bản.

Danh mục VBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 63 văn bản.

Tập hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 là 191 văn bản.

Các danh mục nêu trên đã được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn).

Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin thực hiện việc đăng tải toàn văn Quyết định và các Phụ lục ban hành kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, gửi đăng Công báo theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ vào các danh mục văn bản, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VBQPPL.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ hoặc cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan cần khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản theo lộ trình.

Quyết định 321/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 16/4/2024.

Ý kiến của bạn