Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV

Bộ Xây dựng giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:25, 14/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 14/8, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo các cục, vụ chức năng và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ…

Theo quy trình, diễn ra 4 hội nghị gồm: Hội nghị Tập thể lãnh đạo phát hiện, giới thiệu nhân sự; tiếp đó là Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, và Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2).

Trước đó, tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo phát hiện, giới thiệu nhân sự, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Triển khai các bước tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 và Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/BCSĐ ngày 10/8/2023, trên cơ sở đó triển khai các bước thuộc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV.

Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định. 

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo và các quy định liên quan; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và tránh phát sinh những vấn đề nội bộ trong quá trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch. 

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, đúng thực chất về nhân sự được giới thiệu để thảo luận và thống nhất theo đúng yêu cầu và quy định của Trung ương.

Trong các bước tiếp theo, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ thông báo về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh cụ thể quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương khóa XIV; số lượng; công tác rà soát, đánh giá nguồn nhân sự của Bộ Xây dựng, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý kiến của bạn