Bộ Xây dựng góp ý một số vấn đề tại dự án True Friends Park Blooming Tower DaNang

19:28 28/05/2023
Bộ Xây dựng đề nghị Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng rà soát việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, thực hiện dự án True Friends Park Blooming Tower DaNang đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, quy hoạch, đấu thầu, xây dựng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự án True Friends Park Blooming Tower DaNang của Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời vấn đề này.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng rà soát việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, thực hiện dự án đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, quy hoạch, đấu thầu, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở xem xét hướng dẫn, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh dự án đầu tư  theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) thì, việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, việc lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ).

Theo Bộ Xây dựng, các trường hợp dự án thuộc diện cần phải điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 41 và khoản 3 Điều 77 của Luật Đầu tư năm 2020 thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng nghiên cứu, đối chiếu các quy định của pháp luật với trường hợp cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, dự án True Friends Park Blooming Tower DaNang do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại đường Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có quy mô 2 khối tháp cao 39 tầng với 662 căn hộ thương mại và 264 phòng khách sạn.

Bình luận