Thị trường

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đối tượng và điều kiện vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đối tượng và điều kiện vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng

Thu Ngân Thu Ngân - 07:10, 02/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo đó, để có các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023.

Cụ thể, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120 nghìn tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi hơn lãi suất thị trường.

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quy định pháp luật về nhà ở, Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo đó, đối với đối tượng cá nhân mua NƠXH, nhà ở công nhân (NƠXH tại khu công nghiệp), thì đối tượng vay gồm: người có công với cách mạng theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, còn có sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ của Chính phủ ngày 15/7/2021, cụ thể, là chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm khoản tiền chênh lệch diện tích, thì được vay vốn tại tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án NƠXH, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư (theo quy định về nhà ở) cũng thuộc đối vay.

Bên cạnh việc đảm bảo điều kiện, tiêu chí của pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, đối tượng vay gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng thời phải đáp ứng một số tiêu chí và điều kiện.

Cụ thể, đối với đối tượng là cá nhân mua NƠXH, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua NƠXH với chủ đầu tư; đối tượng được bố trí nhà ở tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật; đã có quyết định giao đất hoặc có quyền sử dụng đất và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, văn bản hướng dẫn nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn triển khai, thực hiện theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn