Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng kiểm tra hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại 7 địa phương

Bộ Xây dựng kiểm tra hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại 7 địa phương

Thanh Nga Thanh Nga - 06:00, 03/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định về kế hoạch kiểm tra quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Bộ Xây dựng sẽ gửi văn bản đề nghị các địa phương báo cáo các nội dung kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan; tổ chức các buổi làm việc với UBND cấp tỉnh và một số cơ quan chuyên môn về xây dựng, ban quản lý dự án chuyên ngành, đơn vị tư vấn, thi công xây dựng và một số đơn vị có liên quan khác.

Các địa phương lập báo cáo nội dung kiểm tra, thời gian hoàn thành báo cáo gửi Bộ Xây dựng theo kế hoạch kiểm tra tại từng địa phương.

Thời gian tổ chức thực hiện kiểm tra dự kiến vào quý II-III/2022, thời gian kiểm tra tại mỗi địa phương từ 3 - 5 ngày. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra vào quý III/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu, việc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc kiểm tra toàn diện, trọng tâm, trọng điểm.

Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sau khi tiến hành kế hoạch kiểm tra.

Kế hoạch kiểm tra sẽ đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn vướng mắc trong quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định, tổ chức quản lý hiệu qủa chi phí đầu tư xây dựng, nâng cao vai trò, trách nhiệm các sở, ngành địa phương về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định, công bố giá VLXD, chí số giá xây dựng, quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng đáp ứng tình hình xây dựng giai đoạn tới.

Nội dung kiểm tra tập trung gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương về việc xây dựng, ban hành các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn; Công tác rà soát, xây dựng, ban hành định mức đặc thù tại các địa phương theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Công tác quản lý, công bố giá vật liệu, thiết bị xây dựng, chỉ số giá xây dựng từ năm 2021 đến nay; Công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH4, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ đối với một số dự án trọng điểm do UBND tỉnh quyết định đầu tư; Công tác quản lý hợp đồng xây dựng đối với một số dự án trọng điểm do UBND tỉnh quyết định đầu tư trọng tâm về việc quản lý chi phí, quản lý tiến độ, hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng.

Trong đó, về công bố giá vật liệu, bao gồm các nội dung: Danh mục công bố, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, giá công bố, thời gian, hiệu lực, tần suất công bố, nguồn dữ liệu xác định công bố…

Về chỉ số giá xây dựng, bao gồm các nội dung: Danh mục công trình công bố, cơ cấu, tỷ trọng thành phần của các dữ liệu đầu vào để tính chỉ số giá xây dựng, tần suất công bố, dữ liệu giá để tính chỉ số giá…

Hoạt động kiểm tra tại 7 địa phương thể hiện sự vào cuộc của Bộ Xây dựng, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát để có thông tin chính xác, phù hợp thực tế.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế xây dựng và các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát bảo đảm thuận tiện, không chồng chéo, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn