Văn bản mới

Bộ Xây dựng kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật xây dựng tại 12 địa phương

Bộ Xây dựng kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật xây dựng tại 12 địa phương

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 19/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi 12 tỉnh, thành phố về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ…

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 14/5/2024 về Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Theo Kế hoạch, Bộ Xây dựng thành lập 6 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo dõi một số tỉnh, thành phố trung ương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Dương, Bắc Kạn, Hậu Giang, Hải Dương, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận.

Trong đó (1) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh BĐS, VLXD thực hiện kiểm tra, theo dõi việc ban hành tổ chức thực hiện VBQPPL trong các lĩnh vực này; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong các lĩnh vực này; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận; thực hiện quý 3/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh là Trưởng đoàn công tác; Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng: Vụ VLXD, Vụ Pháp chế, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS thực hiện.

(2) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng thực hiện kiểm tra, theoe dõi việc ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL trong lĩnh vực này; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong lĩnh vực này; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk trong quý 2, 3/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn là Trưởng đoàn công tác; Vụ Quy hoạch - kiến trúc chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện.

(3) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng thực hiện kiểm tra việc ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL trong các lĩnh vực này; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong các lĩnh vực này; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại TP Hải Phòng và tỉnh Bình Dương trong quý 2, 3/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng là Trưởng đoàn công tác; Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ KHCN&MT thực hiện.

(4) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực phát triển đô thị thực hiện kiểm tra việc ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL trong lĩnh vực phát triển đô thị; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong lĩnh vực phát triển đô thị; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại các tỉnh: Bắc Kạn và Hậu Giang trong quý 2/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn là Trưởng đoàn công tác; Cục Phát triển đô thị chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện.

(5) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thực hiện kiểm tra việc ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại tỉnh Hải Dương trong quý 2, 3 và 4/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn là Trưởng đoàn công tác; Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện.

(6) Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc thực hiện kiểm tra việc ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP; thực hiện tại các tỉnh: Long An và Tây Ninh trong quý 2, 3 và 4/2024; do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn là Trưởng đoàn công tác; Vụ Quy hoạch - kiến trúc chủ trì cùng các cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện.

Ý kiến của bạn