Thị trường

Bộ Xây dựng lưu ý Hải Dương mục tiêu hoàn thành 5.800 căn hộ NƠXH

Bộ Xây dựng lưu ý Hải Dương mục tiêu hoàn thành 5.800 căn hộ NƠXH

Huy Thảo Huy Thảo - 10:11, 19/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ năm 2021 đến nay, tỉnh Hải Dương mới có 1 dự án NƠXH hoàn thành với 619 căn. Do đó, để đảm bảo mục tiêu 5.800 căn hộ được giao theo Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH, tỉnh Hải Dương phải tập trung đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành hơn 5.000 căn hộ NƠXH.

Bộ Xây dựng cho biết, theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” (Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH), tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 là 5.800 căn hộ NƠXH.

Tuy nhiên, giai đoạn từ 2021 đến nay, tỉnh Hải Dương mới có 1 dự án đã hoàn thành với 619 căn, tỷ lệ hoàn thành so với mục tiêu đến năm 2025 là 11%.

Như vậy, để đảm bảo mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH, Bộ Xây dựng cho rằng, tỉnh Hải Dương phải tập trung đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành hơn 5.000 căn hộ NƠXH nữa. 

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri về giải pháp phát triển các dự án NƠXH, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tại các khu và cụm công nghiệp cho công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Theo đó, Chương VI, từ Điều 76 đến Điều 111 của Luật đã quy định về chính sách NƠXH với nhiều quy định mới nhằm khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển và giảm giá bán, giá thuê mua, giá thuê NƠXH ở mức vừa phải để người thu nhập thấp, công nhân lao động có thể tiếp cận mua, thuê mua, thuê nhà ở để ổn định cuộc sống.

Đồng thời, quy định việc lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH để bán, cho thuê mua, cho thuê; đơn giản các điều kiện để được mua, thuê mua, thuê NƠXH.

Bên cạnh đó, quy định cụ thể lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng NƠXH nhằm đảm bảo giá bán, giá cho thuê mua NƠXH phù hợp với người có thu nhập thấp, công nhân lao động.

Đối với giá thuê NƠXH sẽ do chủ đầu tư và bên thuê thỏa thuận theo khung giá do UBND cấp tỉnh quy định. 

 Một dự án nhà ở công nhân tại khu dân cư dịch vụ công nghiệp Phường Ái Quốc, TP Hải Dương. Ảnh minh họa: Internet.

Theo Bộ Xây dựng, để đảm bảo nhu cầu chỗ ở cho công nhân tại các KCN, Luật đã bổ sung quy định liên quan đến nhà lưu trú công nhân trong KCN.

Ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH, công nhân trong KCN sẽ được xem xét thuê nhà lưu trú công nhân trong KCN với giá thuê nhà lưu trú do bên thuê thỏa thuận với bên cho thuê theo khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 19/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý NƠXH và Thông tư hướng dẫn, dự kiến trình Chính phủ trong Quý 2/2024.

Trước đó, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH. Theo đó, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Đề án.

Cụ thể, đối với các Bộ, ngành: tập trung thực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, miễn tiền sử dụng đất, quy hoạch, dành quỹ đất, phát triển nhà ở lưu trú công nhân.

Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hạ mức lãi suất cho vay gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc triển khai hiệu quả gói hỗ trợ này theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với các địa phương, cần khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương.

Quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH, nhà ở công nhân; đầu tư xây dựng dự án NƠXH; nguồn vốn ưu đãi phát triển NƠXH.

Tại Hội nghị triển khai Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH năm 2024, ngày 22/02/2024 do Bộ Xây dựng tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ rõ, nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân, người lao động KCN; Chưa đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; Chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển NƠXH trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp; Chưa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, một số thành phố lớn, tập trung nhiều người lao động thu nhập thấp, có nhu cầu về NƠXH cao, tuy nhiên địa phương đăng ký NƠXH hoàn thành trong năm 2024 thấp như: Hà Nội 1.181 căn, TP. HCM 3.765 căn, Đà Nẵng 1.880 căn, Cần Thơ 1.535 căn...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, một số địa phương có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn vừa qua nhưng chưa quan tâm trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án để triển khai đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, một số dự án NƠXH đã khởi công nhưng các doanh nghiệp không triển khai thi công hoặc thi công chậm tiến độ. Một số địa phương chưa có dự án nào được khởi công trong thời gian vừa qua như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Long An, Quảng Nam, Nam Định...

 

Ý kiến của bạn