Xây dựng & Đời sống

Bộ Xây dựng lưu ý một số vấn đề về thủ tục pháp lý dự án KĐT Phú Cường Phú Quý

Bộ Xây dựng lưu ý một số vấn đề về thủ tục pháp lý dự án KĐT Phú Cường Phú Quý

Huy Thảo Huy Thảo - 10:50, 27/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, Công ty TNHH MTV Phú Cường Hoàng Gia cần liên hệ, làm việc với UBND thành phố Rạch Giá và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang để được rà soát về quy hoạch đô thị liên quan đến dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý nhằm đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Phú Cường Hoàng Gia về việc giải trình một số vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án Khu đô thị (KĐT) Phú Cường Phú Quý (sau đây viết tắt là Dự án).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18, khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung và đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Bên cạnh đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Rạch Giá đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập, phê duyệt theo thẩm quyền tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 và được điều chỉnh cục bộ, phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/02/2019.

Đồng thời, năm 2009, UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KĐT mới lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi quy mô diện tích khoảng 141,13 ha (bao gồm khu đất Dự án).

Liên quan đến trình tự, thủ tục về quy hoạch đô thị đối với Dự án, Bộ Xây dựng đã có văn bản ngày 08/4/2020 cho ý kiến đối với Dự án, theo đó đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị để đảm bảo các yêu cầu về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng đô thị của Dự án và các khu vực xung quanh.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Phú Cường Hoàng Gia liên hệ, làm việc với UBND thành phố Rạch Giá, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang để được rà soát về quy hoạch đô thị liên quan đến dự án KĐT Phú Cường Phú Quý, đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Đáng chú ý, về việc áp dụng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/8/2022 Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 3286/BXD-QHKT nêu rõ: “Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội không áp dụng đối với việc lập, phê duyệt đồng thời các quy hoạch chung đô thị quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng khu chức năng”.

Theo đó, nội dung ý kiến của Bộ Xây dựng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5762/BKHĐT-QLQH ngày 16/8/2022: “việc lập đồng thời các quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 không bao gồm việc lập đồng thời các cấp độ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch xây dựng khu chức năng”.

Tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo đối với ý kiến nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các nội dung khác của dự án KĐT Phú Cường Phú Quý đã được nêu tại văn bản số 1636/BXD-PTĐT ngày 08/4/2020, đề nghị nghiên cứu triển khai thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm