Bộ Xây dựng phối hợp, góp ý ban hành tổng số 14.150 định mức đặc thù, chuyên ngành

07:00 06/07/2024
Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương tổ chức rà soát tổng thể hệ thống định mức chuyên ngành, đặc thù nhằm loại bỏ những định mức không còn phù hợp, hiệu chỉnh và ban hành bổ sung các định mức cho các loại vật liệu, công nghệ mới.
Bộ Xây dựng phối hợp, góp ý ban hành tổng số 14.150 định mức đặc thù, chuyên ngành
Khảo sát hiện trường để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh định mức giao thông…

Phối hợp, góp ý ban hành 13.500 định mức đặc thù chuyên ngành

Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo số 185/BC-BXD ngày 05/7/2024 gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng VLXD cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương tổ chức rà soát tổng thể hệ thống định mức chuyên ngành, đặc thù nhằm loại bỏ những định mức đã lạc hậu, không còn phù hợp, hiệu chỉnh và ban hành bổ sung các định mức cho các loại vật liệu, công nghệ mới.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp, góp ý để ban hành khoảng 13.500 định mức đặc thù chuyên ngành (của các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, NN&PTNT, TT&TT) và khoảng 650 định mức đặc thù của các địa phương (18/63 địa phương).

Qua báo cáo của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương, việc rà soát định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù hiện nay đã được các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD.

Đồng thời cũng cho thấy, phần lớn UBND các tỉnh đều nhận diện được các nội dung bất cập hoặc thiếu định mức dự toán theo đặc thù của một số vùng, miền, như: Vận chuyển vật liệu bằng đường thủy cho các tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL; định mức cho các cấp phối vữa bê tông sử dụng cốt liệu cát nghiền, định mức cho các công tác sử dụng cát biển... để phục vụ lập và quản lý chi phí ĐTXD trên địa bàn.

Đã có một số địa phương triển khai rà soát và gửi hồ sơ kết quả thực hiện xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định gồm các tỉnh, thành phố: Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Lai Châu, TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ,  Đà Nẵng...

Một số địa phương đã lập kế hoạch tổ chức rà soát, xác định các định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn và gửi về Bộ Xây dựng để phối hợp theo quy định: Tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng...

Đê bê tông cốt thép tả Bùi, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Ảnh: Báo Nông nghiệp

Bên cạnh đó, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã ban hành các định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành và đều đang triển khai công tác rà soát, cập nhật định mức theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT đang triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và khảo sát xác định định mức mới, định mức điều chỉnh tại các dự án, công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý đối với một số công tác chưa có trong hệ thống định mức đã ban hành; hoặc đã có định mức nhưng cần nghiên cứu xem xét, điều chỉnh theo đề xuất tại các văn bản gửi Bộ Xây dựng (Văn bản 7709/BNN-XD ngày 17/11/2022 và văn bản số 1852/BNN-XD ngày 14/3/2024).

Bộ TT&TT đã xây dựng kế hoạch triển khai và đề cương chi tiết rà soát định mức dự toán xây dựng chuyên ngành thông tin và truyền thông đã được ban hành để triển khai trong thời gian tới (Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 5559/BXD-KTXD ngày 05/12/2023 có ý kiến góp ý để tổ chức thực hiện đúng quy định).

Bộ Công Thương, vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã hoàn thành rà soát, ban hành định mức dự toán chuyên ngành đối với lĩnh vực điện, hiện đang tập trung tổ chức rà soát xác định định mức dự toán đối với các công tác xây dựng thuộc lĩnh vực dâu khí và lĩnh vực công nghiệp hóa chất.

Bộ Quốc phòng đang triển khai rà soát xác định định mức dự toán xây dựng đối với một số công trình xây dựng đặc thù. Bộ Công an hiện chưa có báo cáo về việc tổ chức rà soát, xác định định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù thuộc phạm vi quản lý…

Theo Bộ Xây dựng, vẫn còn thiếu định mức dự toán xây dựng trong một số lĩnh vực chuyên ngành: Đường sắt, hàng không, dầu khí, hóa chất, điện gió, điện mặt trời…; thiếu định mức công tác có công nghệ thi công mới: Công nghệ khoan kích ngầm; công nghệ thi công bằng hệ cốp pha trượt/leo thi công các kết cấu trụ, vách, dầm cầu; gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất với công nghệ khoan Jet-grounting; đầm đất bằng phương pháp đầm cải tiến…

Thống nhất thẩm quyền ban hành 128 định mức công trình đường sắt

Riêng đối với các định mức công trình giao thông, Bộ Xây dựng đã làm việc với Bộ GTVT về danh mục các định mức dự toán xây dựng còn thiếu hoặc bất cập theo đề nghị của Bộ GTVT với khoảng 547 định mức gồm: 315 định mức công trình đường bộ; 178 định mức công trình đường sắt và 54 định mức công trình hàng không, để phân định rõ phạm vi, trách nhiệm làm cơ sở tổ chức rà soát theo quy định. Trong đó, có khoảng 60 định mức dự toán đã được Bộ Xây dựng sửa đổi, cập nhật tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2021/TT-BXD đang gửi lấy ý kiến.

Các nhà thầu thi công trên công trường xây dựng Sân bay Long Thành. Ảnh: baochinhphu.vn

Đối với 487/547 định mức còn lại, tại cuộc họp ngày 27/5/2024, Bộ Xây dựng và Bộ GTVT đã thảo luận về việc phân định danh mục các định mức thuộc phạm vi trách nhiệm triển khai rà soát của từng Bộ, đã thống nhất và triển khai một số nội dung.

Cụ thể, về định mức công trình đường sắt, ngày 14/6/2024, Bộ GTVT đã rà soát và có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất về danh mục định mức đặc thù chuyên ngành đường sắt (128/178 định mức) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ GTVT tại Văn bản số 6349/BGTVT-CQLXD ngày 14/6/2024.

Về một số định mức có ảnh hưởng lớn đến chi phí ĐTXD công trình giao thông trọng điểm, Bộ Xây dựng và Bộ GTVT đã triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu trực tiếp tại một số dự án giao thông, làm cơ sở bổ sung số liệu điều chỉnh, bổ sung một số định mức của một số công tác xây dựng có ảnh hưởng lớn trong công trình giao thông như: Định mức các công tác thi công móng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng; Định mức các công tác thi công rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa; Định mức các công tác thi công đắp đá tận dụng nền đường; Định mức các công tác đào đá cấp 4 bằng máy đào.

Dự kiến, kế hoạch khảo sát trong tháng 6 - 7/2024. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã ban hành 02 văn bản gửi UBND các tỉnh và gửi các BQLDA thuộc Bộ GTVT đề nghị cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức cho các công tác này, để kịp thời phục vụ công tác quản lý chi phí ĐTXD các dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới.

Về các định mức còn lại, một số định mức có sự giao thoa giữa công tác xây dựng chung và công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành giao thông vận tải. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án thực hiện trách nhiệm tổ chức xác định định mức công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán công trình xây dựng tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, để cung cấp dữ liệu định mức công trình theo quy định làm căn cứ, cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các định mức này.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý định mức xây dựng và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ xác định định mức xây dựng cho các chủ thể có liên quan.

Kiện toàn công tác tổ chức rà soát hệ thống định mức xây dựng trên cơ sở thống nhất kế hoạch rà soát tổng thể các định mức chuyên ngành, đặc thù với các Bộ, ngành, địa phương. Quy định, hướng dẫn rõ hơn về phạm vi, trách nhiệm, cách thức phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức thực hiện rà soát, cập nhật định mức xây dựng. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định và danh mục các định mức dự toán xây dựng sử dụng chung và định mức chuyên ngành, đặc thù trong một số lĩnh vực.

Nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn trong phương pháp xây dựng định mức. Bổ sung một số nội dung hướng dẫn trong công tác khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu làm cơ sở xác định định mức để tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan và các chủ thể có liên quan, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu thi công… Tận dụng dữ liệu tại các dự án/công trình và sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin (nếu có) để rút ngắn thời gian, quy trình xây dựng và ban hành các định mức còn thiếu.

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mã hiệu định mức xây dựng thống nhất làm cơ sở áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sắp xếp, hệ thống hóa danh mục định mức dự toán xây dựng.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 63 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng đặc thù của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Trường hợp các công tác xây dựng chưa được quy định trong hệ thống định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh để tổ chức xây dựng định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2023 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD.

Bình luận