Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS

Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 23/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBan soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS gồm 73 thành viên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh được phân công làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký Quyết định số 117/QĐ-BXD ngày 19/02/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS.

Theo quyết định, Ban soạn thảo gồm 34 thành viên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh được phân công làm Trưởng ban.

Tổ biên tập bao gồm  thành viên, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS được phân công làm Tổ trưởng.

Quyết định của Bộ Xây dựng nêu rõ, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao” - Quyết định của Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) với nhiều điểm mới, quy định mới về đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai; thanh toán trước khi thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; hợp đồng trong kinh doanh BĐS...

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Ý kiến của bạn