Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười

Kỳ Anh Kỳ Anh - 17:46, 27/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 27/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười (mở rộng), đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư hoặc Phó bí thư của các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Vũ Quang Tiến đã trình bày dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, 9 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 Đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại hội nghị

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác năm, Đảng ủy ban hành 439 văn bản (trong đó 01 Nghị quyết; 03 chương trình; 04 Hướng dẫn; 05 Kế hoạch và 427 các loại văn bản khác). Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công, đúng kế hoạch. Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ, tham gia ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương; 45/45 tổ chức đảng nộp ủng hộ được 900  triệu đồng, Đảng ủy Bộ sẽ chuyển Tỉnh ủy Yên Bái trong thời gian tới.

Đảng ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan Bộ và được kết nối tới 22 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.000 cán bộ, đảng viên tham gia,...

Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tham mưu thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị Quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định...của Đảng được được tổ chức học tập triển khai kịp thời, bài bản. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, đặc biệt là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong chi bộ. 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung, sớm hoàn thành kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Tiếp tục chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phải đẩy mạnh tiến độ xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị; tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc; tiến hành nghiên cứu các kế hoạch, đề án về đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh…

Tập trung xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Với thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bộ Xây dựng sẽ theo sát tình hình để kịp thời tham mưu, điều chỉnh phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh.

Thảo luận, góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong 3 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Minh Hà - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT báo cáo công tác kiểm tra giám sát

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm..., Các cấp ủy đảng đã chủ động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; hàng năm có phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ bản đầy đủ; phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, chi ủy viên; xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ, năm; kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ nhiệm kỳ, năm...

Tuy nhiên, việc sinh hoạt chuyên đề và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề vẫn còn lúng túng; phân công nhiệm vụ cho đảng viên của chi bộ còn chưa cụ thể; nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn sơ sài, một số chi bộ chưa ghi chép nội dung sinh hoạt theo quy định; ít đảng viên phát biểu trong các kỳ sinh hoạt.

Cũng tại hội nghị đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 -2025 gồm 03 đồng chí, Ban Thường vụ 01 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 01 đồng chí.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần rà soát lại kế hoạch hành động của năm về các nhiệm vụ, chương trình cần phải thực hiện khẩn trương hoàn thành.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo thực hiện nghị quyết của đảng ủy cấp trên về lãnh đạo chỉ đạo quy chế làm việc, tập trung xây dựng chính sách pháp luật theo chương trình của năm, thực hiện tốt công tác đầu tư công. Xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, kiện toàn các tổ chức đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo đúng nhiệm vụ quy trình của Điều lệ Đảng, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan. Để qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị và khẳng định, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu các ý kiến và bổ sung, hoàn thiện đầy đủ dự thảo báo cáo.

Ý kiến của bạn