Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022

Thu Thủy Thu Thủy - 20:33, 12/05/2022

Chiều 12/5, tại Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022.

Hội nghị tập huấn cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra và cán bộ làm công tác Đảng tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, UVBCH, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Chuyên đề về công tác tổ chức và xây dựng đảng (Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác quy hoạch cấp uỷ, uỷ ban kiểm uỷ nhiệm kỳ 2025-2030).

Trong đó, nhấn mạnh các nội dung: Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ;

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ;

Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ ở Trung ương với địa phương, địa bàn và lĩnh vực công tác; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, lĩnh vực công tác;

Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch lãnh đạo, quản lý.

Bảo đảm nhân sự được quy hoạch cấp ủy các cấp được giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tương ứng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng cấp.

Ngày 13/5, các đại biểu dự Hội nghị sẽ được tập huấn hai chuyên đề về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phổ biến các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Ý kiến của bạn