Xây dựng & Đời sống

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về đề xuất thanh toán giao dịch BĐS phải qua ngân hàng

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về đề xuất thanh toán giao dịch BĐS phải qua ngân hàng

Huyền Trang Huyền Trang - 08:00, 06/09/2022

Các nội dung về sở hữu căn hộ du lịch (condotel), đặt cọc và thanh toán giao dịch BĐS do cử tri TP.HCM kiến nghị, Bộ Xây dựng ghi nhận để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) thời gian tới.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri TP.HCM về sở hữu căn hộ condotel và vấn đề “đặt cọc" trong mua bán BĐS và thanh toán trong giao dịch BĐS, Bộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời vấn đề này.

Cụ thể, cử tri TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng khi xem xét “Đề án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)” thì cần “luật hóa” các nội dung của khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP với các quy định về: “phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của căn hộ condotel".

Trong đó có việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, hội nghị tòa nhà; quản lý vận hành; bảo trì tòa nhà; kinh phí bảo trì phần sở hữu chung…

Về “đặt cọc” trong mua bán BĐS, cử tri TP.HCM đề nghị bổ sung quy định về “đặt cọc” vào Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về “Hợp đồng kinh doanh BĐS” như sau:

“Điều 6. Hợp đồng kinh doanh BĐS. Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại BĐS và chuyển nhượng dự án BĐS phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định...

Trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư dự án BĐS có thể nhận đặt cọc của khách hàng để bảo đảm giao kết Hợp đồng kinh doanh BĐS; Giá trị đặt cọc do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 30% giá trị BĐS; Hình thức văn bản đặt cọc do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Cử tri cũng đề nghị bổ sung quy định về “đặt cọc” vào 08 loại Hợp đồng “mẫu” của Phụ lục kèm theo Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về “Hợp đồng kinh doanh BĐS”.

Ngoài ra, về thanh toán qua ngân hàng, cử tri cũng kiến nghị bổ sung vào Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh BĐS phải qua ngân hàng.

Về các kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định chỉ được quy định chi tiết những nội dung, điều, khoản của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết. Trong Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 chưa có quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về “đặt cọc” và “thanh toán trong giao dịch kinh doanh BĐS phải qua ngân hàng”.

Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có cơ sở xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các nội dung này vào quy định của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH14 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).

Bộ Xây dựng ghi nhận các kiến nghị nêu trên của cử tri TP.HCM để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) thời gian tới.

 

Ý kiến của bạn