Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2

Bộ Xây dựng triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2

Huy Thảo Huy Thảo - 13:51, 26/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhằm thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được giao, Bộ Xây dựng đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong quý 2. Trong đó, tập trung hoàn thiện các VBQPPL; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng...

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì Họp báo thường kỳ quý 1/2024 của Bộ Xây dựng. Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong quý I, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao, trong đó có Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2023.

Đồng thời, chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực của Ngành. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch, kiến trúc, nhà ở, thị trường BĐS, hạ tầng kỹ thuật...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi Họp báo thường kỳ quý 1/2024 của Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, với sự đoàn kết, nỗ lực, quý 1 trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả nhất định.

Báo cáo về kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ quý 1, ông Đậu Minh Thanh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được Bộ quan tâm, chú trọng. Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định; ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư; lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để trình Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội theo trình tự luật định, bao gồm các dự án luật: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Cấp, thoát nước.  

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023 được đồng bộ và thống nhất, Bộ Xây dựng đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bảo đảm tuân thủ theo quy định (bao gồm 5 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Mặt khác, Bộ cũng tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà ở và thị trường BĐS; quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng và giám sát chất lượng công trình; quản lý vật liệu xây dựng...  

Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 60 nhiệm vụ, đang được triển khai thực hiện. Tính đến ngày 05/4, đã hoàn thành 17/60, chiếm tỷ lệ 28,33%; Số nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện, trong hạn 21/60, chiếm tỷ lệ 28,3%...

Nhằm thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được giao, Bộ Xây dựng đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong quý 2.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và đề án theo Chương trình đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trọng điểm, bao gồm: Hoàn thiện sớm để trình cấp có thẩm quyền ban hành các VBQPPL, các đề án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024; triển khai việc nghiên cứu xây dựng VBQPPL bám sát tiến độ theo đúng Chương trình xây dựng VBQPPL và đề án của Bộ năm 2024.

Ông Đậu Minh Thanh - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong quý 1 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý 2/2024 của Bộ Xây dựng.

Nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý và phát triển đô thị; Luật Cấp, thoát nước theo Kế hoạch đã được phê duyệt (Chính phủ đã thống nhất đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội);

Tập trung xây dựng và hoàn thiện các Nghị định về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2023; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS năm 2023; về phát triển và quản lý NƠXH; về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; về cải tạo, xây dựng lại chung cư...

Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thiết lập hành lang pháp lý đủ sức tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, nông thôn.

Thứ ba, tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ; lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Thứ tư, về đầu tư công, nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ năm, thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp các nước; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng năm 2024.

Ý kiến của bạn