Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết hợp tác truyền thông

Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết hợp tác truyền thông

Thảo Lê Thảo Lê - 18:04, 14/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChiều 14/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2022-2026.

Tham dự Lễ ký kết về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, các Thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh, Bùi Hồng Minh; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc cùng các Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền, Đỗ Thanh Hải và lãnh đạo các Ban, Trung tâm của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình hợp tác truyền thông giữa Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả trong việc phổ biến, truyền thông kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, sự điều hành khách quan về các hoạt động của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang  ký kết chương trình hợp tác truyền thông ​​​​​giai đoạn 2022-2026.

Đồng thời, truyền thông, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đặc biệt đối với những sự kiện, vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, việc triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện trên cơ sở hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc trên nguyên tắc xây dựng, bình đẳng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, kênh thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Chương trình hợp tác, Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thông tin truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ toàn diện. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng; Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2021-2026.

Tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động của Bộ Xây dựng trong thực hiện các công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác.

Tập trung tuyên truyền về chủ trương, định hướng và các giải pháp lớn của Bộ Xây dựng đối với một số nhiệm vụ cụ thể: Những kết quả đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện và sự chuyển biến trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; kiểm soát thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, hiệu quả; tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình phát triển nhà ở trọng điểm, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội…

Tăng cường tuyên truyền, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, những thành tựu của ngành Xây dựng để nhân rộng và tạo động lực mới trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng giao Văn phòng Bộ làm đầu mối, Đài Truyền hình Việt Nam giao Ban Thư ký làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện.

Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức trao đổi, đánh giá, tổng kết, điều chỉnh, triển khai kế hoạch truyền thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Ý kiến của bạn