Hạ tầng

Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Tuấn Đông Tuấn Đông - 10:14, 30/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 29/3, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật và Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp tổ chức Hội thảo kỹ thuật về sự hợp tác, hỗ trợ của WB đối với Bộ Xây dựng về xây dựng Luật Cấp, thoát nước.

Đồng chủ trì Hội thảo có ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; bà Halla Qaddumi - Chuyên gia kinh tế cấp cao về nước của WB.

Ông Tạ Quang Vinh và bà Halla Qaddumi đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia hai bên đã cùng trao đổi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến về một số nội dung đã được đề cập trước đó tại cuộc họp ngày 29/2/2024.

Các nội dung chính được thảo luận, trao đổi tại Hội thảo liên quan đến việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế và những đánh giá phù hợp với điều kiện của Việt Nam về quản lý việc huy động vốn và tài chính đầu tư cho ngành nước, tối ưu hóa việc quản lý tài sản ngành nước và vận hành các doanh nghiệp ngành nước, cùng việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ cấp, thoát nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tiếp tục thảo luận về đề xuất đầu tư nhằm “hồi sinh những dòng sông chết” với trọng tâm ban đầu là sông Hồng; An ninh nguồn nước liên tỉnh ở sông Mekong, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc điều phối, đầu tư và quản lý tài sản liên tỉnh cũng như khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực này; Chia sẻ thông tin về khóa học về “Chỉ số tín nhiệm của các doanh nghiệp ngành nước” với Cục Hạ tầng kỹ thuật và điều phối việc tham gia.

Sau buổi Hội thảo, hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận và làm rõ các vấn đề chính trong lĩnh vực hợp tác liên quan chuyên sâu trong lĩnh vực cấp, thoát nước.

Chuyên gia hai bên trao đổi ý kiến.

Trước đó, ngày 02/6/2023 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với WB tổ chức Hội nghị trao đổi về những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực cấp, thoát nước hiện nay và các chính sách đề xuất đưa vào Luật Cấp, thoát nước.

Theo đó, một trong những bất cập lớn nhất trong lĩnh vực cấp, thoát nước hiện nay là Chính phủ giao cho hai Bộ cùng quản lý theo khu vực đô thị và nông thôn. Trong khi chất lượng dịch vụ cấp, thoát nước và công trình cấp thoát nước giữa hai khu vực đô thị và nông thôn rất khác nhau, do đó quá trình phát triển mở rộng đô thị hoặc mở rộng dịch vụ cấp, thoát nước đô thị ra các vùng nông thôn lân cận, các công trình cấp thoát nước của hai khu vực này rất khó có thể kết nối đồng bộ với nhau.  

Về định hướng chính sách trong xây dựng Luật Cấp, thoát nước đã được Chính phủ thông qua ngày 01/12/2023 bao gồm 3 chính sách lớn là: i) Phát triển cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất, hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; ii) Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cấp thoát nước; (iii) Bảo đảm nguồn lực phát triển cấp, thoát nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu tại Hội nghị trao đổi về những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực cấp, thoát nước, tháng 6/2023.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng như tác động của biến đổi khí hậu đã, đang tạo nên những thách thức không nhỏ đối với lĩnh vực cấp, thoát nước tại Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước, Bộ Xây dựng rất quan tâm mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, học hỏi kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới để xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật hướng đến nâng cao năng lực, phát triển bền vững ngành cấp, thoát nước của Việt Nam.

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp, thoát nước. WB đã tích cực quan tâm, hợp tác và giúp đỡ Bộ Xây dựng triển khai các nội dung liên quan; trong đó, tập trung chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và của các nước có điều kiện tương tự Việt Nam, cung cấp chuyên gia hỗ trợ Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp, thoát nước, cũng như các công việc có liên quan khác.

Ý kiến của bạn