Pháp luật xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật

Bộ Xây dựng yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật

Trà Vinh Trà Vinh - 07:06, 30/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng yêu cầu, việc cung cấp thông tin cho công dân phải kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không vi phạm quy định về bảo mật.

Bộ xây dựng vừa có Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân. Theo đó, Quy chế quy định về việc công khai thông tin và tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ Xây dựng theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thông tin cho công dân.

“Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không vi phạm quy định về bảo mật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong quá trình cung cấp thông tin...” - Quy chế của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nhấn mạnh các quy định chung về thông tin công dân được tiếp cận; thông tin công dân không được tiếp cận; thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; phân công Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác cung cấp thông tin; trách nhiệm của các đơn vị trong việc công khai thông tin; trách nhiệm của các đơn vị trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Đáng chú ý, Quy chế nhấn mạnh trách nhiệm của Trung tâm Thông tin trong việc duy trì và thực hiện việc công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại Chuyên mục tiếp cận thông tin...

Đồng thời, quy chế cũng nêu rõ quy định công khai thông tin, trong đó, có nội dung thông tin phải được công khai; xử lý thông tin trước khi công khai; hình thức công khai thông tin; xử lý thông tin công khai không chính xác.

Đối với quy định, hình thức công khai thông tin, Quy chế yêu cầu công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn và thông qua việc tiếp công dân...

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, trong đó, nhấn mạnh nội dung thông báo việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin; quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu; hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu; xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác...

“Trường hợp nhận được phản ánh, kiến nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin về việc thông tin được cung cấp là không chính xác, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời kiến nghị của người yêu cầu. Nếu phát hiện thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đính chính, cung cấp thông tin đã được đính chính trong thời hạn chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị theo đúng hình thức cung cấp như lần đầu” - Quy chế của Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Theo Quy chế vừa được ban hành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình. Mặt khác, chỉ đạo việc xử lý thông tin theo quy định...

 

Ý kiến của bạn