Chỉ đạo điều hành

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Thanh Bùi Thanh Bùi - 19:00, 06/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD của Bộ Xây dựng cho thấy nhiều hồ sơ không trung thực trong kê khai, sử dụng các văn bằng, chứng chỉ không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp…

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 29/5/2023 về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các khó khăn, vướng mắc khi nộp hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực tại các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Mặt khác, quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD, Bộ Xây dựng nhận thấy nhiều hồ sơ không phù hợp như: Không trung thực trong kê khai, xác nhận kinh nghiệm; sử dụng các văn bằng, chứng chỉ không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp…

Cần tăng cường phổ biến, hướng dẫn cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin năng lực HĐXD trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD thực hiện: 

Chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ HĐXD; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện thu lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định; ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức công vụ như: Sách nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong khi tiếp nhận hồ sơ, xét cấp chứng chỉ; tăng cường kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi bị nghiêm cấm như: Sử dụng tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả mạo không hợp lệ, không đúng với năng lực để hợp thức thủ tục cấp chứng chỉ; trường hợp đủ cơ sở xác định các loại giấy tờ giả mạo thì thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền biết, xử lý theo quy định.

Rà soát, đăng tải đầy đủ thông tin năng lực HĐXD của cá nhân, tổ chức được cấp chứng chỉ lên Trang thông tin điện tử do mình quản lý và thực hiện tích hợp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng http:///nangluchdxd.gov.vn phục vụ quản lý, tra cứu.   

Đồng thời, tăng cường phổ biến, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện tra cứu thông tin năng lực HĐXD trên các Trang thông tin điện tử này, tránh truy cập vào các trang thông tin giả mạo.   

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD; tăng cường phổ biến, khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực HĐXD, thực hiện xét cấp chứng chỉ theo đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và lĩnh vực HĐXD thuộc phạm vi được công nhận; chủ động rà soát, xử lý vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Bộ Xây dựng nếu có.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị.

Ý kiến của bạn