Hạ tầng

Buôn Ma Thuột đề xuất bổ sung 12 dự án vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Buôn Ma Thuột đề xuất bổ sung 12 dự án vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

BTV (t/h) BTV (t/h) - 15:24, 24/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Buôn Ma Thuột vừa trình UBND tỉnh Đắk Lắk xin ý kiến về việc bổ sung 12 dự án thiết yếu, cấp bách vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng Tây Nguyên.

 Các dự án thiết yếu, cấp bách được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất gồm: Dự án Thành phố giáo dục quốc tế (thuộc phường Tân Hòa, 88 ha); Bệnh viện Trung ương vùng Tây Nguyên (16,65 ha); phần mở rộng Trung tâm logistics, công nghệ cao (159 ha); đường nối từ đường Đam San với đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (15,59 ha); đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh Đông thành phố (67 ha); khu Tái định cư dọc đường Y Jỗn (31 ha); khu dân cư Tổ dân phố 8, phường Tân An (13,36 ha); khu đô thị hồ Thủy lợi Ea Tam (20 ha); Nghĩa trang phía Nam thành phố (31 ha); đài hỏa táng (quy mô 3,5 ha); khu giết mổ gia súc, gia cầm (35 ha); khu dân cư phía Nam Hòa Thắng (62,35 ha).

Những năm gần đây, không gian đô thịTp  Buôn Ma Thuột không ngừng được mở rộng. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý, trong 12 dự án nói trên có phần mở rộng Trung tâm logistics, công nghệ cao với quy mô 159 ha. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực gồm kho bãi, đóng gói, vận chuyển và các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Trung tâm logistics sẽ là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ sân bay đến cảng Vân Phong - Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại.

Buôn Ma Thuột đang có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng Tây Nguyên. Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận với định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng.

Do đó, theo tờ trình của UBND thành phố, nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của TP Buôn Ma Thuột thực hiện theo Quy hoạch chung đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/2/2014.

Đối với các công trình, dự án thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt mà chưa phù hợp với quy hoạch chung của thành phố thì điều chỉnh cho phù hợp.

Còn với các công trình, dự án chưa phù hợp nhưng được xác định là thiết yếu, cấp bách đã có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc đã được bố trí vốn thì lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và chỉ triển khai khi đảm bảo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn