Thị trường

Cà Mau giải ngân hơn 36 tỷ đồng cho 99 khách hàng vay vốn mua NƠXH

Cà Mau giải ngân hơn 36 tỷ đồng cho 99 khách hàng vay vốn mua NƠXH

Trà Vinh Trà Vinh - 07:08, 06/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTính đến ngày 30/9/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau đã giải ngân số tiền hơn 36 tỷ đồng, với 99 khách hàng vay vốn mua NƠXH.  

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau (NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau) vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh về việc cho vay ưu đãi NƠXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH.

Theo NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác cho vay ưu đãi NƠXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn đã được NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau và các cấp, các ngành địa phương quan tâm, triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 30/9/2023, NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau đã giải ngân số tiền hơn 36 tỷ đồng cho 99 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn cho vay ưu đãi NƠXH được triển khai, nhờ đó luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng có đủ điều kiện được tiếp cận; vốn vay ưu đãi NƠXH.

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi NƠXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tới, NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết về cho vay ưu đãi NƠXH đến các sở ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn để tham gia vay vốn ưu đãi NƠXH khi đủ điều kiện.

NHCSXH chi nhánh tỉnh Cà Mau cho biết, điều kiện được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở phải thuộc các nhóm đối tượng được vay ưu đãi theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa: ITN.

Đồng thời, phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn.

Bên cạnh đó, có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách NƠXH theo quy định và có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH. Mặt khác, có giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ NƠXH tại các tổ chức tín dụng...

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Theo kế hoạch đến năm 2030, tỉnh Cà Mau hoàn thành 2.900 căn NƠXH, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 1.100 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 1.800 căn.

Trong đó, mục tiêu phấn đấu của năm 2024 hoàn thành khoảng 200 căn, năm 2025 hoàn thành khoảng 900 căn, năm 2026 hoàn thành khoảng 768 căn, năm 2027 hoàn thành khoảng 1.032 căn.

Để thúc đẩy phát triển NƠXH, tỉnh Cà Mau đã đề ra các giải pháp, trong đó đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành, tăng cường cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng NƠXH để cải thiện môi trường đầu tư.

Đồng thời, rà soát, lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm cơ sở để chấp thuận, mời gọi đầu tư các dự án.

Mặt khác, thường xuyên rà soát, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án NƠXH, nhà ở công nhân tại KCN trên địa bàn để trình UBND tỉnh công bố để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và các gói tín dụng cho vay NƠXH.

 

Ý kiến của bạn