Thị trường

Cà Mau yêu cầu giải quyết các vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án NƠXH

Cà Mau yêu cầu giải quyết các vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án NƠXH

Chí Thành Chí Thành - 07:00, 29/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có phương án, giải pháp để thực hiện hoàn thành 200 căn NƠXH trong năm 2024 và các năm sau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Cà Mau yêu cầu thúc đẩy phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng rà soát lại tất cả các dự án nhà ở thương mại có 20% quỹ đất dành cho NƠXH và làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện đầu tư hoàn thành hạ tầng trên quỹ đất thực hiện NƠXH.

Trong đó, tập trung, ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện đầu tư xây NƠXH bàn giao để địa phương có kế hoạch thực hiện NƠXH (trong trường hợp nhà đầu tư không đầu tư NƠXH); báo cáo, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư đối với việc thực hiện NƠXH nêu trên.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát lại các quỹ đất sạch, các đồ án quy hoạch, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều kiện để xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án phát triển NƠXH đối với các quỹ đất này.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư NƠXH phường Tân Xuyên, TP Cà Mau nhằm đảm bảo điều kiện để triển khai thi công xây dựng; đảm bảo đáp ứng các điều kiện để công bố danh mục dự án NƠXH trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH của Bộ Xây dựng.

Mặt khác, tổ chức rà soát, lựa chọn đối tượng có nhu cầu về nhà ở để chuẩn bị cho việc bố trí, sắp xếp khi dự án nêu trên hoàn thành theo quy định.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và NƠXH tại khóm 5, Phường 1, TP Cà Mau do Tập đoàn T&T Group đầu tư xây dựng.​​​​​​

Chủ động, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đề xuất dự án, thủ tục liên quan lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng NƠXH Phường 4, Phường 9, TP Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng NƠXH Phường 4, TP Cà Mau; Dự án đầu tư khu NƠXH An Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2023 và các năm sau.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có phương án, giải pháp để thực hiện hoàn thành 200 căn NƠXH trong năm 2024 và những năm tiếp theo theo Kế hoạch ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”.

Đặc biệt, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai phát triển NƠXH, sớm xử lý dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách.

Theo kế hoạch đến năm 2030, tỉnh Cà Mau hoàn thành 2.900 căn NƠXH, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 1.100 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 1.800 căn.

Trong đó, mục tiêu phấn đấu của năm 2024 hoàn thành khoảng 200 căn, năm 2025 hoàn thành khoảng 900 căn, năm 2026 hoàn thành khoảng 768 căn, năm 2027 hoàn thành khoảng 1.032 căn.

Liên quan đến việc cho vay ưu đãi NƠXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, tính đến cuối 9/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Cà Mau đã giải ngân số tiền hơn 36 tỷ đồng cho 99 khách hàng vay vốn. Nguồn vốn cho vay ưu đãi NƠXH được triển khai, nhờ đó luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng có đủ điều kiện được tiếp cận; vốn vay ưu đãi NƠXH.

 

Ý kiến của bạn