Thị trường

Cả nước có 355 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai

Cả nước có 355 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 25/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 355 dự án nhà ở xã hội (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng) đang được triển khai xây dựng có quy mô xây dựng khoảng 377.000 căn với với tổng diện tích hơn 18 triệu m².

Cụ thể, số liệu của Bộ Xây dựng vừa công bố cho biết, tính riêng dự án NƠXH dành cho công nhân khu công nghiệp, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 122 dự án, có quy mô xây dựng khoảng 54.400 căn hộ, với tổng diện tích hơn 2 triệu m².

Hiện đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng): 119 dự án với quy mô xây dựng khoảng 154.000 căn hộ, tổng diện tích gần hơn 7 triệu m².

Bên cạnh đó, tính riêng dự án NƠXH cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đến nay, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 157 dự án, quy mô xây dựng khoảng 93.480 căn hộ, với tổng diện tích khoảng hơn 4 triệu m². Hiện đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng): 226 dự án, quy mô xây dựng khoảng 222.960 căn hộ, với tổng diện tích khoảng hơn 11 triệu m².

Theo Bộ Xây dựng, tính tổng số dự án NƠXH đã và đang triển khai từ trước đến nay, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 279 dự án NƠXH, quy mô xây dựng khoảng 148.000 căn, với tổng diện tích hơn 7 triệu m².

Ảnh minh họa: Internet.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 13 dự án NƠXH dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 6.000 căn, với tổng diện tích khoảng 300.000 m² sàn xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với nội dung chính sách hỗ trợ phát triển NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các Chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các chính sách để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

 

Ý kiến của bạn