Cả nước có trên 200 công trình xanh

07:01 05/07/2022
Triển khai thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tính đến hết quý I/2022, cả nước có trên 200 công trình xanh với tổng diện tích sàn gần 6 triệu m2.

Bộ Xây dựng cho biết, riêng trong giai đoạn 2016-2021, ngành Xây dựng cả nước phát triển khoảng 120 công trình xanh.

Về công trình hiệu quả năng lượng, Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng” (Dự án EECB) do Bộ Xây dựng thực hiện giai đoạn 2016-2021 đã hỗ trợ, tư vấn các giải pháp thiết kế, lựa chọn vật liệu, thiết bị hiệu quả năng lượng cho 23 công trình mới và công trình cải tạo với tổng số 75 giải pháp được áp dụng, giúp tiết kiệm 12.000 MWh (giảm 10.000 tấn CO2tđ), tương ứng với tiết kiệm 35 tỷ đồng. Đã thử nghiệm cấp chứng nhận hiệu quả năng lượng cho 30 công trình.

Trong khuôn khổ dự án USAID giai đoạn 2014-2017, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ 11 công trình mới và cải tạo. Dự án hợp tác với IFC giai đoạn 2012-2017, Bộ Xây dựng cũng đã hỗ trợ 3 công trình mới.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai dự án chiếu sáng công cộng hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong đó bao gồm việc rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong chiếu sáng công cộng; nghiên cứu, rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; xây dựng mô hình chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…

Bình luận