Thị trường

Cả nước đã hoàn thành gần 8 triệu m² nhà ở xã hội

Cả nước đã hoàn thành gần 8 triệu m² nhà ở xã hội

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 18/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 3/2023, cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, có quy mô xây dựng khoảng 157 nghìn căn với tổng diện tích hơn 7,95 triệu m².

Bên cạnh đó, đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) có quy mô xây dựng khoảng 432,4 nghìn căn hộ, với tổng diện tích khoảng 22,5 triệu m².

Theo Bộ Xây dựng, chương trình phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho công nhân khu công nghiệp (KCN), đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án có quy mô xây dựng khoảng 62,7 nghìn căn hộ, với tổng diện tích 3,13 triệu m².  

Đang tiếp tục triển khai 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160,9 nghìn căn hộ, với tổng diện tích 8 triệu m².

Đối với chương trình phát triển NƠXH cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, có quy mô xây dựng khoảng 94,3 nghìn căn hộ với tổng diện tích khoảng 4,81 triệu m². 

Đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271,5 nghìn căn hộ, với tổng diện tích khoảng 14,5 triệu m².

Liên quan đến Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 338/QĐ-TTg. 

Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển NƠXH, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong KCN , khu chế xuất.

Đồng thời, đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH các địa phương sẽ hoàn thành là 1,06 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428 nghìn căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634 nghìn căn.

Mặt khác, Đề án cũng nêu rõ, nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp cụ thể như tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH.

Nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển NƠXH và sửa đổi Luật Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)...

Trong đó, việc dành quỹ đất làm NƠXH, nhà ở cho công nhân, sửa đổi, bổ sung theo hướng khi lập, phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện.

Ý kiến của bạn