Pháp luật xây dựng

Các trường hợp san ủi đồi, lấp hồ ao để phân lô bán nền sẽ bị kiểm tra, xử lý

Các trường hợp san ủi đồi, lấp hồ ao để phân lô bán nền sẽ bị kiểm tra, xử lý

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 31/08/2022

Các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối để phân lô, bán nền và xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị thực các hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên cả nước.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

Đồng thời, về xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới chính phủ số.

Mặt khác, các địa phương bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai.

Trước mắt ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính được ban hành tại địa phương không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương cần quan tâm đến công tác đăng ký đất đai, nhất là công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất chưa đăng ký đất đai và đối với đất được giao để quản lý.

 

Ý kiến của bạn